HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 060 / a.

Dátum 16. század vége
Jelleg

5 old. latin, egykorú másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma és írásmódja utal.

Szöveg

"Consignatio" (Összeírás: úrbéres szolgáltatás, jobbágytelkek és zsellérek száma, török és keresztény adó.)
Tized a budai töröknek. Census a török földesúrnak (fl. 12–30.). Császári adó. Robotmunka a töröknek. – Jobbágyok szám szerint. – Termények után kilenced. Makkoltatási pénz. – Census mellett közösen: 1 levágásra alkalmas tehén, 1 disznó; egyenként: 1 lúd, 4 tojás, vaj és méz. – Kilenced a gabona és a bor után. – Háromkerekű malom, melyet az Ipolyon Chery basa építtetett. Másik malom. – Tehén helyett 3 forint. Két őz vagy 3 forint.
E kettőnél a megjegyzés: Fructum Turca levat.
Zechin várának tartozékai.
(Nógrád m.): (Urbarium castelli Zechin.) Almas – Hachowa – Varsan – Zechen városa (Zechön oppidum) – Drach – Kys Chytar – Nagy Chytar – Zakal – Piliny – Keresztur – Patrovocz

Tartalomgazda