HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 045.

Dátum 1677. május 23.
Jelleg

2 old. latin, eredeti.

Szöveg

(Összeírás), melyet Kovacz Boldizsár fiskális provisor készített. (Kúria melléképületekkel, malom, szőlő, szántó, kaszáló, subditusok névsora, állataik.)
Földesúri kúria istállóval, csűrrel. Földesúri kert (veteményes és gyümölcsös.) – Malom (egy köves, közös). – Szőlő. Szántóföld. Rét. – Jobbágyok névvel. Fiúk. – Ökör, tehén, juh, sertés. – Sessio. – Robot (meghatározatlan). – Deserta. – Zab.
Szinyei András elhunyt özvegyének javai.
(Ung m.): Vaynatina – Benete – Prekopa – Porubka.

Tartalomgazda