HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 040 / d.

Dátum 1674. július 27.
Jelleg

32 old. eredeti, latin.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Onody János és Szily István készítettek. (Összeírás: subditusok neve, állataik, census, kuriális épület és postfunduália, majorsági állatok, szőlő.)
Jobbágyok névvel. – Sessio. – Fiúk. – Ló, ökör, tinó, tehén, juh, sertés, méh. – Census. – Deserta. – Szekér. – Földesúri kúria szántófölddel. Földesúri rét hozammal. – Szőlő. – Földesúri állatállomány: ökör, sertés, liba, tyúk. – (Majorságok: Barlabás, Vámosatya, Salank, Farkasfalva, Kaszon, Nagy Begány, Tiszaszalka, Ilosva)
Fiskális javak. Forgacz Miklós, Kemény Jánosné, Csomaközy család, Guthy György, Egressy János, Rákóczy György, Begány Zsigmond, Vay Ábrahám, Ilosvay család.
Forgács Miklós birtoka Barrabás – Som – Hetvén – Tisza Adon – Keleczén – Vámos-Atya – Badalo – Barkaszo – Salank – Kigyós
Kemény Jánosné, Losonczy Anna birtoka Kaszon – Szernye – Barlabás – Hetyén – Som – Zapszoly – Uyfalu – Aszte
Csomaközy birtok Kaszon – Szernye – Uyfalu – Balasiry – Nagy Almás – Kis Almás
Guthy György birtoka Tisza Szalka – Tisza Adon – Hlada
Egressy János birtoka Bene – Fanczika
Rákóczy György birtoka Vámos Atya
Farkas Fábián birtoka Farkasfalva
Horváth János birtoka Kaszon oppidum – Szernye – Uyfalu
Fábián Farkas birtoka Barrabas
Barczy Ferencz özvegyének birtoka Kaszon oppidum – Barrabas – Gergely – Kovaszo – Maszarfalva – Nagy Almás
Begány Zsigmond birtoka Maszarfalva – Nagy Almas – Ugronya – Barrabas
Vay Ábrahám birtoka Maszarfalva
Gyöngyösy János birtoka Barrabás
Miskolczy István birtoka Kaszon
Csernely Pál birtoka Machola
Ilosvay Péter birtoka Ilosva – Szavkofalva – Iloncza – Bogcsovicza
Ilosvay Ferenc birtoka Ilosva
Ilosvay Gábor birtoka Iloncza
Lővey János birtoka Kabnik – Paczkanocz

Tartalomgazda