HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 040 / a.

Dátum 1670. március 1.
Jelleg

20 old. latin, fogalmazvány.

Szöveg

(Összeírás: jobbágyok száma, puszta telkek, zsellérek, allódiális szántó, kaszáló, erdő, kuriális épület.)
Szántóföld. Rét. – Malom. – Földesúri szőlő hozammal. – Erdő. Halászat. – Jobbágyok (fél, egész, negyedtelkesek). Zsellér. – Deserta. – Földesúri szántó (Farkasfalva).
Konfiskált javak. Forgacz Miklós, Farkas Fábián, Bonis Ferenc, Csomaközi Zsigmond, Keniczky Miklós, Hay Mihály, Egressy János, Ilosvai Péter és Jár Toldi György, Bory Mihály, Horváth János és mások egykori birtokrészei.
Forgács Miklós birtoka (Bereg m.): Barlabás – Parkaszó – Som – Hetvén – Badalo – Kelecsén – Adony – Atya – Pali – Dobos – Varsany – Tisza Szalka – Salank – Kigyós
Farkas Fábián birtoka: Farkasfalva – Barlabás – Perezfalva
Bonis Ferenc birtoka Surány – Beregh – Csaroda – Papi – Balasir – Asztha – Klecseno
Kiniczky Miklós birtoka Saáros Oroszi – Borsova
Csomaközi Zsigmond birtoka Kaszon – Uyfalu – Szernye – Balasir – Nagy-Almás – Kis-Almás – Kovatszo
Bay Mihály birtoka Surány – Beregszász
Kemény birtok Kászony opp – Uyfalu – Szernye – Barlabás – Zapszom – Azthe – Hettye
Egressy János birtoka Bene – Kovaczko – Begany
Kemény birtok Vásárosnamény – Varsány – Aranyas – Kopócz – Tisza Szalka – Vámos-Allya – Keleczin – Bélda – Kis-Namény – Ilke – Adony
Toldi György birtoka Dobos – Gesztred – Besztercz
Kisfaludi György birtoka Kysfalu – Iloncza – Drod
Ilosvai Péter birtoka Szajkofalva
Ilosvai János birtoka Ilosva – Szajko
Horváth János birtoka Kászon – Uyfalu
Putty György birtoka Tiszaszalka
Szeredy Benedek birtoka (Szabolcs m.) Táss – Dömőcsar – Dombrad – Füzér – Szamoszeg – Papp – Kék
Lővei János birtoka Lövöt – Apáthy – Mátyás – Aranyas – Székely – Baka – Kalnik – Parkanyocz
Bory Mihály birtoka Balkány – Gelyse – Kis-Leta – Hugyáy
Palka Pál özvegyének birtoka Balkány – (Szabolcs m.) Michaldy – Apagy – Gelyse – Kis Leta
Apagyi István birtoka Apágy
Szunyogh István birtoka Halasz – Orosz
Kéressy János birtoka Kemecse
Sodos János birtoka Besztrecz
Kéressy János birtoka Kércs – Ibrány
Jászai Miklós birtoka (Szabolcs m.) Nagy Géres – Nagy Rozvágy
Kálló vára

Tartalomgazda