HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 035 / c.

Dátum 1670. szeptember 22.
Jelleg

4 old. magyar, eredeti, 1 pld. másolat.

Szöveg

"Consignatio", melyet Horváth Boldizsár harmincados készített. (Összeírás: subditusok neve, kuriális épület és berendezése, majorság, állatok, szőlő.)
Jobbágyok, név szerint is. – Zsellérek név szerint is. – Urasági alkalmazottak. – Zálogbirtokosok. – Földesúri gazdasági épületek: felszerelés, szekér, szán. – Termények: búzaárpa, zab, borsó. – Boroshordók. – Lisztkészlet. – Veteményes kert, gyümölcsös kert. – Méhészet. – Jégverem. – Hordókészítés. – Állatállomány: szarvasmarha, ménes, sertések. – Halastó (Szend). – Szőlők (Tolcsva).
Fay László konfiskált javai.
(Abaúj m.): Felsméra – Fay – Alsó Szénd – Tolcsva (Zemplén m.) – Czecz – Lancz

Tartalomgazda