HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 035 / a.

Dátum 1672. május 21.
Jelleg

5. old. latin, másolat, 2 pld., 1672. május 23. dátummal.

Szöveg

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfunduális vetés, urbéres szolgáltatás.)
Jobbágyok, zsellérek. – Név szerint fiúk. – Állatállomány: ökör, tehén, ló, borjú, sertés, méh. – Szőlők – Deserták – Census nincs. – Robot kívánság szerint és meghatározott időben. – Földesúri szántók, legelők, szőlők. – Állatállomány: ökör, tehén, sertés, malac, juh.
Fáy László és felesége javai.
(Abaúj m.): Felső Méra – Felső Szendi – Alsó Szendi – Czécz – Lancz – Fay – Bathor

Tartalomgazda