HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 031.

Dátum 1723. augusztus 30., Kassa
Jelleg

4 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Ternyey János számvevő készített. (Becslés: jobbágy- és zsellértelkek, puszta telek, földesúri jogok.)
Jobbágy sessiók. – Jobbágy sessiók készpénz értéke. – Deserták. – Zsellér sessiók. – Malom, erdők makkoltatással. Sertéstenyésztés.
Fiskális birtok.
(Szatmár m.): Farkasasszo

Tartalomgazda