HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 028.

Dátum 1737. június 20.
Jelleg

5 old. latin, másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a kamara pozsonyi számvevősége készített. (Becslés: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, majorsági szőlők, szántók, földesúri épület.)
Jobbágy sessiók, zsellér sessiók. Jobbágy census: zab, csirke, tyúk, liba, vaj, tojás. Zsellér census csak mennyiségben tér el. Halászat. Robot értéke készpénzben, jobbágy robot, zsellér robot. – Földesúri szőlők, szántók, kapacitás. Földesúri major (Felső Petáncz).
(Vas m.): Felső Petáncz – Közép Petáncz – Alsó Petáncz

Tartalomgazda