HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 027.

Dátum 1732. december 18. Pozsony.
Jelleg

6 old. latin, másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a kamara pozsonyi számvevősége készített. (Becslés: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás és földesúri jogok értéke.)
Zsellér sessiók, jobbágy sessiók. Jobbágy census: készpénz, káposzta, vereshagyma. Zsellér census készpénz Fatermelés és szállítás. Robot, meghatározott. – Földesúri szántók, rétek, malom, pálinkafőzés révjövedelme. Becsértékek.
Károlyi Sándor és özv. Perényi Lászlóné javai.
(Nyitra m.): Farkasd possessio

Tartalomgazda