HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 006 / b.

Dátum 1645. április 29.
Jelleg

1. 12 old. magyar, másolat, 2 pld.
2. Inventarium 1645. április 29., 2 pld.
3. Status et proventus 1644. április 4. 10 old. latin, másolat.

Szöveg

"Urbarium" – (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.)
Alsó Misle:
Telkesek név szerint. – Fiúk – Ökrök – Lovak
Felső Misle:
Szántó 3 nyomás. – Erdő makkos.
Oswa:
Tized őszi és tavasziból. – Tized malacokból, méhekből, ludakból. – Census. Tyúk, tyukmony, aszú vadalma, mogyoró.
Balogd:
Malom egy- és kétkerekű.
Széplak:
Majorsági szántóföld. (Balogd és Széplak) – Veteményes kert, káposztás kert, komlós kert.
Mislyei kastély:
Csak a gazdasági vonatkozások. – A kastély alatt vagyon majorház. A majorház mellett vagyon egy pince. Vagyon 1 egy kőre és 1 két kőre való malom, kit építeni kellene. Vagyon tiszta búza benne 2 köböl, köles-kása 1/4–1/8 köböl, árpa dara fél köböl, kender 4 kitta. – Balogdon vagyon két kőre való puszta zabásu malom; vagyon benne tiszta búza 5 köböl, 4 icce köles kása, árpa dara iustae 16, kender kitta 3 1/2.
Also Mislye:
Telepesek név szerint. – Fiúk – Ökrök – Lovak – Sessio colonicalis – Sessio inquilinaris – Fundus nobilitaris – Libertinus – Majorház – Censusok a következő: Szent Miklós napkor 12 dénár, 1 tyúk. Szent Mihály napkor 48 dénár, 1 köböl zab, 1 kitta kender, 1 mérő kendermag, komlóból 1 köböl, vadalmából fél köböl, mogyoróból 2 iusta. – Tizedet a földesúrnak mind az ősziekből, mind a tavasziakból. Sertés tized mindenkitől. Méh tized vagy megváltásként kasonként 2 dénár.
Felső Misle:
Telepesek név szerint. – Fiúk – Ökrök – Lovak – Legnagyobb része "puszta". – Sessio nobilitaris – Libertinus – Censusuk: Karácsonykor 48 den., búzából fél köböl, árpából fél köböl, zabból 1 köböl, kenderből 1 kitta, kendermagból 1 mérő. Vadalmából fél köböl, mogyoróból 2 iusta. – Sertés tized, megváltás 1 dénár. Méh tized, megváltás kasonként 2 dénár. Mindegyik ad 1 tyúkot. – Lupulum mindegyik N-o 1. – A két falu plébánosainak: Felső Mislén mindegyik telepes fl. 1. Egy szekér fa, egy tyúk, fél köböl búza; a zsellérek a felét. Also Mislén éppígy. – Balogdon közli a plébánosnak és tanítónak fizetendő egyházi járulékot: esketés stb.
Osva:
Telepesek név szerint. – Tehenek. – Censusuk: Szent György napkor 29 dénár. Szent Mihálykor 29 dénár. Karácsonykor 29 dénár. (A zsellérek a felét.) Mindegyik telepes 2 csirkét, 1 köböl zabot, kenderből 18 kittat.
Balogd:
Telepesek név szerint. – (A latin szövegben:) "Tulkai is vannak". – Censusuk: Szent Mihálykor egész telkes 96 d, 1 köböl búzát, 1 köböl zabot, 1 köböl árpát, 1 tyúkot, 1 kitta kendert. Gabona tizedet ősziek és tavasziak után is fizetnek.
Mislei prépostság birtokai.
(Abaúj m.): A mislei kastély urb. – Alsó Misle – Felső Misle – Oswa – Balogd – Széplak (Egri káptalan)

Tartalomgazda