HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 023.

Dátum 1681. június 23.
Jelleg

3 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

„Aestimatio”, melyet a kamarai prefektura készített (becslés az úr béres szolgáltatásokról és az allódiális javakról. – A három falu földesúri jövedelmeinek tőkeértéke: 8904 ft. 57 dénár.
Az irathoz csatolva egy 1681. évi, ugyanezekre a helységekre vonatkozó értékbecslés, mely részletezés nélkül közli egy-egy falu aestimatiójának végösszegét. – Összesen 11.853 ft. 33 dénár.
Néhai Baxa István javai.
(Sáros m.): Duplin integra – Vitzlava integra – Patoczak integra

Tartalomgazda