VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 15

Adatbázis Jegyzőkönyvek
Ügytípus VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Közgyűlés dátuma 1595.04.10.
Ügyszám 15
Hely Szombathely (Savaria)
Ügyleírás Ugyanezen szolgabíró és esküdt (Hollósy Sándor és Deseő Lénárt, lásd az előző regesztát) ugyanazon a napon és helyen megtalálván Joó Jánost (generosus), ő királyi felsége személyes jelenlétének helytartóját és tanácsost, Zrínyi gróf nevében eltiltották – s rajta keresztül fivéreit: Lászlót és Pált (egregii) is – Körmend várának a megszerzésétől és elfoglalásától. Joó János a jelentés szerint azt válaszolta, hogy a nevezett grófot időben értesítették az eladásról és vásárlásról, s ha akkor nem akarta megvenni a jószágokat, most miért gátolja a vásárlást? Barátságosan kérte a grófot, hogy maradjon békében, hiszen elegendő birtoka van. Ami a szomszédságot illeti, azt felelte, hogy a gróf vele nem közvetlen szomszéd, s ő egyébként is már régóta birtokol egy örökséget Körmend oppidumban.
Forrás TÓTH PÉTER: VAS VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1595–1600.

Tartalomgazda