VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1

Adatbázis Jegyzőkönyvek
Ügytípus VAS VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Ügyszám 1
Ügyleírás Egyháziak és főnemesek: a győri egyház püspöke, Nádasdy Ferenc, gróf Zrínyi György, Batthyány Ferenc, Széchy Tamás, enyingi Török János, Nádasdy Tamás, Nádasdy László, Liszty István és házastársa, Choron Anna, Joó János, ő császári és királyi felsége jelenlétex, a kapornaki apátx, a boszniai püspökx, a vasvári egyház káptalanja, a pornói apát, a jáki apát, a pápóci Szent Üdvözítő egyház prépostja, a dömölki apát, a pápóci Szentlélek egyház prépostja.Birtokos nemesek: Megyeri Imre, Csemethey István, Sitkey György, Bejczy Miklósx, Rumy Mihály, Sibrik László, Sibrik Tamás, Sibrik Oszvald, Sibrik János, Kisfaludy Balázs, Szelestey Ádám, Szelestey István, Batthyány Farkas, Nádasdy Tamás, Zichy György (kihúzva: alispánok), Nádasdy Pálx, idősebb Hosszútóthy Jánosx, Tarródi Istvánx, Hetyey Bálint (magister), Meszlényi Benedekx, idősebb Bottka Ferenc, Megyeri Pál, Szelestey Jánosx, Darabos /.../, Nádasdy /.../, Nádasdy /.../, /.../, Pethő /.../, Pethő /.../, Sitkey Gábor gyermekei, Ostffy Mihály özvegyex, Ivánczy Péter, Sennyey Péter özvegyex, /.../ Györgyx, Polányi Gáspárx, Cziráki Mózesx, Niczky /.../x, Niczky Gáspár, Egeralyi Lászlóx, Káldy Péter gyermekei, Szalay Gáspárx, Sem/.../ Gáspár, Debreczeni János, Rajky Albert, Rajky Jánosx, Meszlényi Benedekx, Palásthy Györgyx, Palásthy Gáspár, Vass Józsa özvegyex, /.../x, /.../ Kristóf, H/.../ Ferenc, Po/.../ Lajos, /.../ Lajosx, /.../ Absolonx, Szalay Pál, /.../ Ferenc özvegye, /.../ Mihály özvegye, Sárkány István, Tapolczay /.../, Szecsődy /.../x, idősebb Zámbó /.../, Zámbó /.../x, ifjabb Zámbó /.../x, Damonyay /.../x, Falusy /.../ (litterátus), Körmendi /.../, Hertelendy Mihály, Nádally Ferenc, idősebb Goszthonyi János özvegye, Pálfy Tamás, Kuskóczky Miklós, Dánielffy Lukács, Hosszútóthy Kristófx, Hosszútóthy Kristóf gyermekei, Dömölky János, Kávássy Jakabx, Kávássy Jánosx, Bagody Balázs özvegyex, Bagody Balázs gyermekei, Saller Farkas özvegye, Csempesz Bertalan özvegye, Akacs Sándor özvegye, Akacs András özvegye, Akacs Jeromos, Akacs Gáspár, Akacs Fülöp, Akacs Lajos, Győrffy Pál, Győrffy Péter, Győrffy Bálint, Eszéky János, Héra Bálint, Polányi Kristóf, Eszpethey György, Geiger János, Geiger György, Meggyesy Istvánx, Meggyesy Bálintx, idősebb Szelestey István, Pethő Ferenc özvegye, Károlyi Lajos, Károlyi János, Niczky Boldizsár özvegye, Niczky Benedek özvegye, Tonka János özvegye, Kemény Dávid, Kemény András özvegye, Szelestey Gábor özvegye, Guary Pál, Guary Bálint örökösei, Guary János özvegye, Patthy Miklós, Patthy Györgyx, Patthy Imrex, Patthy Mihály, Csemethey Pál özvegye, Hollóssy Ferencx, Hollóssy Mihály, Sőber Miklós, Meggyesy Bálintx, Hetyey Tamás, Jánossy Gergely, Köcsky Tamás, Zámbó György, Bottka Mihályx, Bottka Jánosx, Bottka János örökösei, Király Istvánx, Sárkány Istvánx, Bika Jánosx, Bika János özvegye, Barkóczy Miklós, idősebb Goszthonyi Jánosx, Goszthonyi István, Udosovih Balázs, Brosznyák András özvegye, Böröndy Péterx, Koltay Tamás, Biczó Bálint özvegye, Babolcsay Tamás, Vasdényey György, Ukky András, Újlaky Sebestyén özvegye, Pethő János, Thelekessy István, Goszthonyi István, /…/, Csányi Jánosx, Bellovits Mátyás, Maráczy Lászlóx, Keszy János, Csáfordy Balázs, Kelédy György, Ormándy Lukács, Hetyey Jánosx, Virginas /…/ György, Szentiv/ánfalvai/ Ferencx, Szekőczy András.
Forrás TÓTH PÉTER: VAS VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1595–1600.

Tartalomgazda