PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 16

Adatbázis Jegyzőkönyvek
Ügytípus PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Ügyszám 16
Ügyleírás . A nádor figyelmezteti a megyét, hogy a porták új összeírásánál a korábbi hibákat pontos felméréssel kell kijavítania. Az adókivetést és beszedést becsületes emberekre kell bízni, mert a pénzt őfelsége a végvárak fenntartására fordítja. A dikális adót vízkereszt napjáig (január 6.) kell beszedni és a főpénztárnoknak megküldeni.A koronapénz10 Az 1622. évi 4. törvénycikk rendelte el, hogy a szentkoronát a pozsonyi várban őrizze száz magyar katona, akik mellé II. Ferdinánd ugyanannyi német katonát rendeljen ki. Az 1625. évi 26. törvénycikk a katonák létszámát 100 főben (50 német és 50 magyar) állapította meg. A koronaőrök ellátására szolgáló pénzt hívták koronapénznek.10 befizetésével kapcsolatban is szükséges a megyei adószedő elszámoltatása, mivel Pest megye itt is hátralékokat halmozott föl.Az országgyűlési követeknek járó költségeket is időben ki kell fizetni, figyelmeztet a nádor, mivel a következő novemberben az ország küldöttei részt vesznek a lengyel országgyűlésen.A gabonasegélyt is a meghatározott időben kell beszolgáltatni. Esterházy felszólítja Pest megyét, hogy lehetőség szerint készpénzen váltsa meg a gabonasegélyt – amint ezt az ország más, távolabbi vármegyéitől is kérte –, és az összeget a pozsonyi főpénztárnoknak fizessék be, mert a pénzt hasznosabban lehet a végvárak javára fordítani. E tárgyban a nádor várja a rendek válaszát.A nádor hangsúlyozza a váraknál végzett ingyenmunkára vonatkozó törvények pontos betartásának fontosságát. (magyar)
Forrás SCHRAMEK LÁSZLÓ PÉTER: PEST-PILIS-SOLT VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI IRATAINAK REGESZTÁI Kiegészítő kötet 1625–1715; 1728

Tartalomgazda