ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 718

Adatbázis Jegyzőkönyvek
Ügytípus ESZTERGOM VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Ügyszám 718
Ügyleírás Esküszöm az élő Istenre, Szűz Máriára és minden szentekre, Isten választottjaira, hogy minden elém kerülő és hivatalomat érintő ügyben az isteni igazságnak megfelelően – félretéve szeretetet, gyűlöletet, félelmet, kedvezést és fizetséget – tekintet nélkül gazdag vagy szegény személyre, igaz és helyes ítélet szerint járok el, hivatalomhoz tartozó ügyeket tudomásom szerint elvégzem, a törvényszék titkait megtartom és sem főbólintás, sem más jel alatt ki nem adom, az iratokat lelkiismeretesen elkészítem, Isten és minden szentjei úgy segítsenek engem.
Forrás KÁNTOR KLÁRA: ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI I. 1638–1702

Tartalomgazda