FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 1

Adatbázis Jegyzőkönyvek
Ügytípus FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Közgyűlés dátuma 1692.07.10.
Ügyszám 1
Hely Székesfehérvár
Ügyleírás Az újjáalakuló Fejér megye első, főispáni beiktató gyűlését tartották. Jelen voltak: Jaklin Balázs nyitrai püspök és Nyitra megye örökös főispánja, császári és királyi titkos tanácsos és kamarás, királyi udvari kancellár, vásonkeői Zichy Imre és ifjabb Zichy István őfelsége aranysarkantyús vitézei, királyi kamarások, Göncz Celesztin páter, a pannonhalmi apátnak, őfelsége tanácsosának Rumer Mártonnak követe és a fülesi javak tiszttartója, Rakinger Zakariás páter a székesfehérvári jezsuiták házfőnökeként és Müller Ferenc székesfehérvári prépost, trieszti püspök követeként, Székely László páter a komáromi jezsuita rendház főnökének Serhaghl Maximilián atyának a megbízottja, Szegedi Bálint a palotai vár kapitánya, Miskey István a győri vár lovasparancsnoka, Vánossi Lőrinc székesfehérvári harmincados és a székesfehérvári javak adminisztátora, Laczkó János a Magyar Királyi Udvari Kancellária hites ügyésze és Bakos János ugyanennek a kancelláriának hites jegyzője, Mérey Zsigmond Nyitra megye esküdtje, Nagy György Batthyány Ádám grófnak, Németújvár örökös urának lovasparancsnoka, Sallay István az említett Zichy Imre és István grófok tiszttartója, Budai Ferenc a palotai vár helyettes parancsnoka, Meszlényi János az említett kancellár úr kamarása és Halász Mihály, Hiemer Mihály Székesfehérvár szabad királyi város (!) bírája, Parraghi András, Payerl András, Újvári István, Albert Benedek, Heck Gáspár városi tanácsosok, Ajtai Sámuel Hermann Székesfehérvár hites jegyzője, Sartori János patikus, Újvári Péter, Kovács Pál, Somogyi György, Csornai György és több más Székesfehérváron lakó nemes.
Forrás ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Tartalomgazda