HU BFL - VII.5.c - 6693 - 1920

Levéltári jelzet HU BFL - VII.5.c - 6693 - 1920
Adatbázis Büntetőügyek
Levéltári irategyüttes VII.5.c - A jogszolgáltatás területi szervei. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntető perek iratai
Ügytípus büntetőügy
Évszám 1920
Ügyszám 6693
Ügyleírás Bp. 1919 március 21 - augusztus 1. Proletárdiktatúra kikiáltásakor középületek elfoglalásában való részvétele miatt, valamint a Hadügyi Népbiztosságon kifejtett tevékenysége miatt. Tagja volt azon fegyveres csoportnak, akik 1919 március 21-22-re virradó éjjelen a vasúti pályaudvarokat, postákat és távírdákat állami hivatalokat megtámadták és a vezetőket elfogták. A gyanúsított vezetésével a tőzsdeépületet is megtámadták és a helyiségekből írógépeket távolítottak el. Az 500 katona- és munkástanács gyűléseken az egybegyűltek előtt a polgári osztály ellen izgatott. Végül feladott az abonyi munkástanácsnak egy olyan sürgönyt, amelyben Milich Károlynétól behajtandó 30000 korona hadisarcot említi. Ennek eredményeképpen 100000 koronát fizettek Abony község lakói.
Terjedelem 43 pagina
Résztvevők
Név Freistadt Fülöpné Fonyó Sári
Szerepe az ügyben vádlott/terhelt
Anyja neve Freund Katalin
Születési hely Dusnok
Születési idő 1891
Státus/foglalkozás magánhivatalnok
Vallás izr.
Jogcím izgatás bűntette, lázadás, zsarolásban való bűnrészesség

Tartalomgazda