34 találat (0,015 másodperc)

1. 93078 • 1447-07-29 • Eredeti • VESZPRÉMI KÁPTALAN
Regeszta: [...] fia György egy részről és Hathalom i László fiai László s [...] közvetitésével kötöttek a Veszprém megyei Hathalom Dalka Yhaz és Zyman possessiók [...] viszont Lak másik felét valamint Hathalom Yhaz és Zyman possessiók általa [...] Névmutató: Hathalom Veszprém m [...]
2. 98255 • 1457-04-05 • Eredeti • LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Regeszta: [...] adományozza a Dalka Lak Ihaz Hathalom Podar és Zyman possessiok részeiben [...] Névmutató: Hathhalom Hathalom Veszprém m [...]
3. 93681 • 1499-06-11 • Eredeti • SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR
Regeszta: [...] István nádor előtt Katalin asszony Hathalom i Szilveszter özvegye jelenleg Kysfalwd [...] i Benedek leánya nyugtatja sógorát Hathalom i Lázárt első férje Veszprém megyei Hathalom Dalka Lak Jwhaz és Podar [...]
4. 93458 • 1468-04-06 • Tartalmi átírás 1472 • ORSZÁG MIHÁLY NÁDOR
Regeszta: [...] győri káptalannak Tudatja a káptalannal Hathalom i László panaszát amely szerint [...] Imre a panaszos Ban Antal Hathalom i jobbágyát aki a Hathalom i erdőben fát vágott és [...]
5. 93539 • 1480-12-26 • Eredeti • PANNONHALMI KONVENT
Regeszta: [...] asszony Hethye i István leánya Hathalom i László özvegye a maga [...] Szilveszter Lázár és Viktor meg Hathalom i Mihály fia István nevében [...] Szilveszter Lázár és Viktor valamint Hathalom i István által a Veszprém [...]
6. 68542 • 1523-07-15 • Eredeti • VASVÁRI KÁPTALAN
Regeszta: [...] Koromla Kaldhaza Dalka Podar Lak Hathalom s Echenfalwa a Győr megyei [...] Névmutató: HATHALOM HATHALOM VESZPRÉM M [...]
7. 93518 • 1478-01-07 • Eredeti • PANNONHALMI KONVENT
Regeszta: A pannonhalmi konvent előtt Hathalom i László és édestestvére Mihály [...] egész jobbágytelkét a Veszprém megyei Hathalom possessióban adósságuk fejében Gycz i [...]
8. 46721 • 1505-06-18 • Eredeti • VASVÁRI KÁPTALAN
Regeszta: [...] vasvári káptalan bizonyítja hogy előtte Hathalom i Lázár nevében eltiltották Ulászló [...] annak bárhol található birtokjogai eladományozásától Hathalom i Viktort szintén a bármi [...]
9. 93682 • 1499-07-20 • Eredeti • SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR
Regeszta: Zápolyai István nádor és Hathalom i László fia Lázár s [...] possessiója és erdeje s a Hathalom iak ugyancsak Veszprém megyei Lak [...]
10. 93729 • 1507-03-18 • Eredeti • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Regeszta: [...] egyenlő részre a Veszprém megyei Hathalom Dalka Laak és Ihaz possessiókat [...] amely birtokok egyenlő jogon illetik Hathalom i Viktorinust és Lázárt Fent [...]
11. 73345 • 1505-03-11 • Eredeti • PERÉNYI IMRE NÁDOR
Regeszta: [...] előtt Kaald i János egyfelől Hathalom i Lázár másfelől az oklevélben [...] és más magyarországi birtokai miatt Hathalom i Lázár ellen indított az [...]
12. 93701 • 1502-08-24 • Átírás 1503 • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Regeszta: [...] pannonhalmi konventnek hogy vizsgálja ki Hathalom i Lázár és Viktorinus alábbi [...] házából a Dalka Laak Ihaz Hathalom és Zyman possessiokra vonatkozó iratokat [...]
13. 70419 • 1498-05-29 • Átírás 1498 • GERÉB PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
Regeszta: [...] hatalmaskodások ügyében Hét évvel ezelőtt Hathalom i Szilveszter testvéreinek Lázárnak és [...] Hat évvel azelőtt pedig néhai Hathalom i Szilveszter ugyancsak tetsvérei felbújtására [...]
14. 46432 • 1498-06-02 • Eredeti • BUDAI KÁPTALAN
Regeszta: A budai káptalan előtt Hathalom i Lázár a maga és [...]
15. 47355 • 1520-05-06 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Regeszta: [...] octavarum Georgii Lajos király megbírságolja Hathalom i Lázárt mivel Kald i [...]
16. 70420 • 1498-05-29 • Átírás 1498 • GERÉB PÉTER ORSZÁGBÍRÓ
Regeszta: [...] Dl 70419 szám alatt Megtoldva Hathalom i Lázárnak és Hectornak s [...]
17. 93632 • 1493-04-02 • Eredeti • SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR
Regeszta: [...] visszaszerezni nem tudnak megszerzésre átengednek Hathalom i Szilveszetnek az oklevélben részletezett [...]
18. 93794 • 1519-04-04 • Eredeti • PAKOSI JÁNOS KINCSTARTÓ
Regeszta: [...] megye comes e és kincstartó Hathalom i Lázár veszprémi alispánnak Mint [...]
19. 93262 • 1455-07-29 • Átírás 1455 • LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Regeszta: [...] Miklós fiának Györgynek édestestvérének Miklósnak Hathalom i Lászlónak és Mihálynak valamint [...]
20. 45454 • 1471-02-28 • Eredeti • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Regeszta: [...] adományozza Gycz i Imre valamint Hathalom i László és Mihály összes [...]

 

  • 1
  • 2