1. 274847 • 1509-10-20 • Átírás 1509 • PERÉNYI IMRE NÁDOR
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795 Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
2. 274847 • 1509-12-18 • Eredeti • KISLÉGI PÉTER POZSONYI SZOLGABÍRÓ
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795 Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
3. 274861 • 1287-03-02 • Átírás 1465 • LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
4. 274862 • 1287-03-02 • Átírás 1465 • LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
5. 274864 • 1287-03-02 • Átírás 1465 • LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
6. 274855 • 1287-03-02 • Átírás 1287 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
7. 274861 • 1287-03-02 • Átírás 1287 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
8. 274864 • 1287-03-02 • Átírás 1287 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
9. 274826 • 1298-00-00 • Átírás 1343-1382 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
10. 274872 • 1298-00-00 • Átírás 1342-1382 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
11. 274821 • 1305-00-00 • Tartalmi átírás 1340 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
12. 274870 • 1305-00-00 • Tartalmi átírás 1340 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
13. 274821 • 1328-00-00 • Tartalmi átírás 1340 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
14. 274870 • 1328-00-00 • Tartalmi átírás 1340 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
15. 274821 • 1340-06-11 • Eredeti • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
16. 274870 • 1340-06-11 • Másolat 1780 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
17. 274822 • 1349-08-24E • Átírás 1361 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
18. 274822 • 1361-00-00 • Eredeti • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
19. 274824 • 1381-00-00 • Tartalmi átírás 1399 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795
20. 274872 • 1381-00-00 • Tartalmi átírás 1399 • POZSONYI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Bratislave Pobočka Šaľa Somorja város levéltára Oklevelek U 795