1. 277145 • 1382-07-18 • Átírás 1434 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118 Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
2. 277154 • 1382-07-18 • Átírás 1434 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118 Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
3. 277160 • 1382-07-18 • Átírás 1434 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118 Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
4. 277150 • 1382-07-18 • Átírás 1434 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118 Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
5. 277162 • 1382-07-18 • Átírás 1434 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118 Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
6. 277161 • 1382-07-18 • Átírás 1434 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118 Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
7. 286515 • 1525-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
8. 286515 • 1521-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
9. 286515 • 1525-07-10 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
10. 286515 • 1486-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
11. 286515 • 1523-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
12. 286515 • 1523-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
13. 286515 • 1524-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
14. 286515 • 1524-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
15. 286515 • 1525-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
16. 286515 • 1522-00-00 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118
17. 286515 • 1522-11-20 • Protokollum • ROZSNYÓ VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Rozsnyó város levéltára Rozsnyó város tanácsa Protocolla U 1118