1. 259065 • 1520-00-00 • Tartalmi átírás 1638 • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
2. 259036 • 1245-09-09 • Átírás 1270 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
3. 259065 • 1254-00-00 • Tartalmi átírás 1638 • ESZTERGOMI KONVENT (KER)
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
4. 259036 • 1257-00-00 • Átírás 1270 • BENEDEK ESZTERGOMI ÉRSEK
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
5. 259047 • 1258-00-00 • Tartalmi átírás 1327 • ESZTERGOMI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
6. 259035 • 1258-02-28 • Másolat 1777 • ESZTERGOMI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
7. 259036 • 1258-02-28 • Átírás 1270 • ESZTERGOMI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
8. 259036 • 1259-06-09 • Átírás 1270 • ESZTERGOMI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
9. 259036 • 1264-00-00 • Átírás 1270 • ESZTERGOMI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
10. 259036 • 1266-00-00 • Átírás 1270 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
11. 259036 • 1268-00-00 • Átírás 1270 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
12. 259036 • 1270-00-00 • Másolat 1777 • ISTVÁN 5 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
13. 259037 • 1270-05-21 • Másolat 1777 • ISTVÁN 5 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
14. 259038 • 1270-08-12 • Másolat 1777 • ISTVÁN 5 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
15. 259041 • 1270-08-12 • Átírás 1282 • ISTVÁN 5 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
16. 259050 • 1272-00-00 • Átírás 1282 • ISTVÁN 5 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
17. 259039 • 1272-09-15 • Másolat 1777 • LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
18. 259046 • 1275-00-00 • Tartalmi átírás 1347 • LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
19. 259040 • 1275-06-04 • Másolat 1777 • LÁSZLÓ 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579
20. 259065 • 1278-00-00 • Tartalmi átírás 1638 • VÁCI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Szlovákia Štátny archív v Košiciach Rozsnyói káptalan levéltára Oklevelek U 579