1. 277111 • 1498-1499 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
2. 277060 • 1442-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
3. 277062 • 1443-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
4. 277063 • 1443-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
5. 277064 • 1444-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
6. 277065 • 1444-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
7. 277066 • 1445-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
8. 277068 • 1447-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
9. 277133 • 1526-1527 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
10. 277131 • 1524-1525 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
11. 277130 • 1521-1522 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
12. 277129 • 1520-1521 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
13. 277128 • 1519-1520 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
14. 277127 • 1518-1519 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
15. 277126 • 1517-1518 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
16. 277123 • 1513-1514 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
17. 277122 • 1511-1512 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
18. 277121 • 1510-1511 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
19. 277120 • 1509-1510 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
20. 277119 • 1508-1509 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
21. 277118 • 1507-1508 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
22. 277117 • 1506-1507 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
23. 277116 • 1505-1506 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
24. 277084 • 1459-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
25. 277085 • 1459-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
26. 277086 • 1460-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
27. 277115 • 1503-1504 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
28. 277088 • 1464-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
29. 277089 • 1465-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
30. 277090 • 1466-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
31. 277091 • 1466-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
32. 277092 • 1467-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
33. 277114 • 1502-1503 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
34. 277114 • 1502-1503 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
35. 277094 • 1473-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
36. 277095 • 1475-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
37. 277096 • 1478-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
38. 277097 • 1478-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
39. 277057 • 1434-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
40. 277100 • 1482-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
41. 277113 • 1501-1502 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
42. 277108 • 1494-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
43. 277124 • 1514-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
44. 277125 • 1515-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
45. 277112 • 1499-1500 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
46. 277059 • 1440-1441 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
47. 277067 • 1445-1446 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
48. 277099 • 1481-1482 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
49. 277101 • 1484-1485 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
50. 277102 • 1485-1486 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
51. 277103 • 1487-1488 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
52. 277104 • 1489-1490 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
53. 277105 • 1490-1491 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
54. 277106 • 1491-1492 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
55. 277109 • 1494-1495 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
56. 277110 • 1496-1497 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
57. 277098 • 1480-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
58. 277132 • 1525-00-00 • Protokollum • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
59. 277107 • 1493-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
60. 277805 • 1471-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
61. 277093 • 1471-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
62. 277087 • 1463-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
63. 277083 • 1458-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
64. 277082 • 1457-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
65. 277081 • 1456-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
66. 277069 • 1448-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
67. 277070 • 1449-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
68. 277077 • 1455-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
69. 277076 • 1454-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
70. 277075 • 1454-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
71. 277074 • 1451-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
72. 277073 • 1451-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
73. 277072 • 1451-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
74. 277071 • 1450-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
75. 277080 • 1456-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
76. 277078 • 1455-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828
77. 277079 • 1455-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Kammerrechnungen U 828