1. 277814 • 1443-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Bírósági könyvek U 840
2. 277814 • 1443-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Bírósági könyvek U 840
3. 277814 • 1513-1517 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Bírósági könyvek U 840
4. 277814 • 1410-1457 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Bírósági könyvek U 840