1. 277947 • 1435-00-00 • Eredeti • POZSONY VÁROS
Régi jelzet: [...] Archív hlavného mesta SR Bratislavy Pozsony város tanácsa Aechtpuch U 856