1. 280313 • 1314-12-16 • X • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
2. 280299 • 1276-10-06 • Átírás 1329 • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
3. 280292 • 1308-06-07 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
4. 280293 • 1314-12-16 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
5. 280303 • 1446-1476-11-01U • Eredeti • SZEPESI 13 VÁROS
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
6. 280294 • 1316-04-22 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
7. 280296 • 1326-02-25 • Eredeti • JAKAB MOTHONI PÜSPÖK
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
8. 280297 • 1326-04-29 • Eredeti • VILMOS SZEPESI APÁT
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
9. 280295 • 1326-05-21E • Eredeti • JAKAB MOTHONI PÜSPÖK
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
10. 280295 • 1326-05-21 • Eredeti • BOLESZLÓ ESZTERGOMI ÉRSEK
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
11. 280296 • 1326-05-21 • Eredeti • BOLESZLÓ ESZTERGOMI ÉRSEK
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
12. 280300 • 1328-00-00 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
13. 280298 • 1328-00-00 • Eredeti • SZEPESI KONVENT
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
14. 280299 • 1329-06-23 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
15. 280295 • 1363-00-00 • Eredeti • PÉTER CAUDMIONI PÜSPÖK
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
16. 280296 • 1363-00-00 • Eredeti • PÉTER CAUDMIONI PÜSPÖK
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
17. 280293 • 1256-03-16 • Átírás 1314 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
18. 280302 • 1400-11-16 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
19. 280304 • 1417-01-06 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
20. 280305 • 1438-07-29 • Eredeti • FELBISCH JÁNOS SZEPESI ISPÁN
Régi jelzet: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922

 

  • 1
  • 2