1. 275667 • 1514-10-18 • Eredeti
Régi jelzet: [...] v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen Korpona város levéltára Constitutiones inclyti regni Hungariae U 809