1. 266883 • 1245-00-00 • Átírás 1498 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636 Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
2. 266883 • 1497-05-19 • Átírás 1498 • SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636 Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
3. 266883 • 1498-06-22 • Átírás 1761 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636 Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
4. 266835 • 1511-07-28 • Átírás 1752 • BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
5. 266870 • 1250-00-00 • Másolat 1601-1700 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
6. 266837 • 1260-00-00 • Másolat 1701-1800 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
7. 266872 • 1260-00-00 • Másolat 1701-1800 • ISTVÁN IFJABB KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
8. 282619 • 1269-00-00 • Másolat • ISTVÁN IFJABB KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
9. 266851 • 1276-04-23 • Átírás 1430 • ESZTERGOMI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
10. 266875 • 1282-09-10 • Másolat 1701-1800 • FÜLÖP PÁPAI KÖVET
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
11. 266876 • 1291-08-16 • Másolat 1701-1800 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
12. 266871 • 1294-00-00 • Másolat 1701-1800 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
13. 266844 • 1294-00-00 • Átírás 1597 • ISMERETLEN HITELESHELY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
14. 266875 • 1244-05-02 • Átírás 1282 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
15. 266877 • 1312-08-24 • Másolat 1701-1800 • ESZTERGOMI KONVENT (KER)
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
16. 266878 • 1313-06-14 • Másolat 1701-1800 • NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
17. 282616 • 1321-00-00 • Átírás 1324 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
18. 266881 • 1323-03-29 • Átírás 1746 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
19. 266853 • 1323-07-25 • Tartalmi átírás 1374 • BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636
20. 282616 • 1324-02-24 • Eredeti • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Štátny archív v Banskej Bystrici Koháry Coburg család levéltára Oklevelek U 636