1. 287453 • 1458-06-23 • Eredeti • BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798 Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
2. 287452 • 1470-04-04 • Eredeti • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798 Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
3. 274881 • 1457-03-21 • Másolat 1851 • LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798 Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
4. 274880 • 1453-06-02 • Másolat 1696 • LÁSZLÓ 5 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798 Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
5. 274880 • 1428-11-29 • Átírás 1453 • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798 Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
6. 274892 • 1501-02-02 • Másolat 1696 • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
7. 274877 • 1441-03-13 • Másolat 1801-1900 • FEHÉRVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
8. 274876 • 1444-06-03 • Másolat 1851 • ISTVÁN TAMÁS BOSNYÁK KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
9. 274885 • 1445-07-20 • Másolat 1851 • FEHÉRVÁRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
10. 274876 • 1449-05-21 • Másolat 1851 • GYÖRGY RÁC DESPOTA
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
11. 274879 • 1450-03-03 • Másolat 1851 • GARAI LÁSZLÓ NÁDOR
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
12. 274878 • 1450-03-12 • Másolat 1851 • HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
13. 274889 • 1510-11-03 • Másolat 1851 • TITELI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
14. 274892 • 1440-10-10 • Átírás 1501 • ULÁSZLÓ 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
15. 274882 • 1458-06-23 • Másolat 1851 • BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
16. 274875 • 1269-04-09 • Átírás 1270 • BÉLA 4 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
17. 274876 • 1385-03-28 • Másolat 1851 • TVARTKO ISTVÁN RÁC KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
18. 274884 • 1463-12-06 • Másolat 1851 • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
19. 274885 • 1464-04-17 • Átírás 1464 • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798
20. 274892 • 1464-05-08 • Átírás 1501 • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Akademije Nauka i Umetnosti Beograd Istoriska zbirka U 798

 

  • 1
  • 2