1. 272927 • 1293-05-07 • Átírás 1293 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763 Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
2. 272927 • 1293-05-31 • Átírás 1293 • SZEPESI KONVENT
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763 Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
3. 272934 • 1293-00-00 • Másolat 1701-1800 • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
4. 272932 • 1520-07-13 • Eredeti • JOANNES BRANSSER MAGÁN
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
5. 272929 • 1293-05-07 • Átírás 1293 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
6. 272935 • 1293-05-07 • Átírás 1293 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
7. 272933 • 1286-12-14 • Másolat 1701-1800 • PÉTER, MEROSLAUS F MILES
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
8. 272929 • 1293-05-31 • Átírás 1293 • SZEPESI KONVENT
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
9. 272935 • 1293-05-31 • Átírás 1293 • SZEPESI KONVENT
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
10. 272929 • 1293-06-29 • Átírás 1322 • ANDRÁS 3 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
11. 272926 • 1286-12-14 • Eredeti • PÉTER, MEROSLAUS F MILES
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
12. 272934 • 1312-00-00 • Másolat 1701-1800 • PÁL SZEPESI PRÉPOST
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
13. 272928 • 1312-05-21 • Másolat 1701-1800 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
14. 272935 • 1312-05-21 • Másolat 1701-1800 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
15. 272928 • 1312-05-25 • Másolat 1701-1800 • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
16. 272935 • 1312-05-25 • Másolat 1701-1800 • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
17. 272929 • 1322-06-06 • Átírás 1330 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
18. 272929 • 1330-06-25 • Másolat • SZEPESI KONVENT
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
19. 272930 • 1440-05-04 • Másolat 1501-1600 • ULÁSZLÓ 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763
20. 272931 • 1492-10-24 • Eredeti • JÁNOS ALBERT LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] v Levoči Pobočka Stará Ľubovňa Gnézda város levéltára Oklevelek U 763

 

  • 1
  • 2