1. 286530 • 1514-05-00 • Másolat
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
2. 293075 • 1471-00-00 • Eredeti (fogalmazvány)
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
3. 293087 • 1471-01-00 k • Másolat 1450-1500
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
4. 293146 • 1474-11-11 • Eredeti • Ernő főherceg
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
5. 293074 • 1479-07-02 • Eredeti • Ernő szász választófejedelem, meiseni őrgróf
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
6. 293192 • 1467-01-31 • Eredeti • Pottendorfi György Ausztria marsallja
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
7. 293188 • 1482-01-23 • Eredeti • Albert szász herceg
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
8. 293167 • 1474-11-03 • Eredeti • Ernő, Albert szász herceg
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
9. 293079 • 1471-05-06 • Eredeti • Lajos hesseni gróf
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
10. 293080 • 1471-05-10 • Eredeti (fogalmazvány) • Ernő és Albert hercegek
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
11. 293081 • 1471-05-17 • Eredeti • Lajos hesseni gróf
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
12. 293082 • 1471-05-17 • Eredeti • Rudolf wiczburgi püspök
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
13. 293084 • 1471-05-19 • Eredeti • Albert szász herceg
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
14. 293077 • 1471-00-00 • Ernő választófejedelem
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
15. 293085 • 1471-05-20 • Eredeti • Ernő birodalmi választófejedelem
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
16. 293086 • 1471-05-25 • Eredeti • Albert szász herceg
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
17. 293190 • 1490-06-03 • Eredeti • Miksa császár
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
18. 293078 • 1471-00-00 • Eredeti (fogalmazvány) • Ernő választófejedelem
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
19. 293097 • 1472-00-00 • Eredeti • Stain György
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123
20. 293089 • 1472-00-00 • Eredeti
Régi jelzet: [...] U szekció Németország Staatsarchiv Weimar Ernestinisches Gesamtarchiv Reg B Sachsens Verhältnisse zu Auswärtigen U 1123