1. 209889 • 1519-11-30 • Átírás 1519 • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414 Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
2. 209889 • 1519-12-13 • Átírás 1788 • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414 Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
3. 209819 • 1300-12-13 • Eredeti • VÁRADI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
4. 209822 • 1317-02-10 • Átírás 1327 • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
5. 209820 • 1322-01-23 • Eredeti • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
6. 209822 • 1324-01-28 • Átírás 1324 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
7. 209822 • 1324-04-26 • Átírás 1327 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
8. 209822 • 1327-10-30 • Átírás 1334 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
9. 209870 • 1328-02-14 • Átírás 1328 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
10. 209870 • 1328-02-14 • Átírás 1328 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
11. 209870 • 1328-04-17 • Átírás 1475 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
12. 209870 • 1328-04-17 • Átírás 1475 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
13. 209852 • 1328-09-21 • Tartalmi átírás 1437 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
14. 209821 • 1330-08-09 • Másolat • DRUGET VILMOS SZEPESI ISPÁN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
15. 209822 • 1334-11-23 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
16. 209823 • 1340-04-01 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
17. 209824 • 1341-01-29 • Eredeti • PÁL ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
18. 209825 • 1347-06-11 • Átírás 1348 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
19. 209825 • 1348-01-18 • Eredeti • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414
20. 209826 • 1349-00-00 • Eredeti • TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: [...] archív v Poprade Pobočka Prešov Drugeth család homonnai Oklevelek U 414