1. 258960 • 1470-1476 • Átírás 1483 • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
2. 258965 • 1326-00-00 • Átírás 1330 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
3. 258974 • 1326-00-00 • Átírás 1434 • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
4. 258965 • 1330-06-07 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
5. 258966 • 1408-11-25 • Átírás 1483 • JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
6. 258971 • 1408-11-25 • Átírás 1476 • JÁSZÓI KONVENT
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
7. 258963 • 1417-08-24 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
8. 258976 • 1426-11-12 • Eredeti • GARAI MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
9. 258964 • 1433-12-08 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
10. 258974 • 1434-00-00 • Eredeti • BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
11. 258975 • 1446-12-16 • Másolat 1446-1471 • BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
12. 258962 • 1466-02-06 • Eredeti • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
13. 258972 • 1466-07-10 • Átírás 1466 • PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
14. 258973 • 1466-07-10 • Átírás 1466 • PÁLÓCI LÁSZLÓ ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
15. 258972 • 1466-07-15 • Eredeti • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
16. 258973 • 1466-08-04 • Eredeti • GÖMÖR MEGYE
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
17. 258959 • 1326-00-00 • Eredeti • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
18. 258969 • 1475-10-13 • Eredeti • MÁTYÁS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
19. 258968 • 1475-10-25 • Eredeti • EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570
20. 258960 • 1476-00-00 • Átírás 1483 • BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] archív v Košiciach Pobočka Rožňava Dobsina város levéltára Dobsina város tanácsa Oklevelek U 570

 

  • 1
  • 2