1. 288889 • 1423-04-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
2. 288881 • 1419-01-24 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
3. 288890 • 1419-01-24 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
4. 288882 • 1419-07-02 • Protokollum • AMBROSIUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
5. 288891 • 1419-07-02 • Protokollum • AMBROSIUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
6. 288900 • 1419-07-02 • Tartalmi átírás • AMBROSIUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
7. 288882 • 1419-08-14 • Protokollum • BARTHOLOMEUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
8. 288889 • 1423-06-00 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
9. 288892 • 1419-10-00 • Protokollum • SIMON DE NAVARIA MAGÁN
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
10. 288901 • 1419-11-00 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
11. 288905 • 1423-05-27 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
12. 288892 • 1419-11-03 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
13. 288907 • 1419-11-03 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
14. 288892 • 1419-12-18 • Protokollum • GERALDUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
15. 288886 • 1423-05-27 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
16. 288890 • 1419-12-21 • Protokollum • SIMON DE NAVARIA MAGÁN
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
17. 288893 • 1420-02-00 • Protokollum • BENEDICTUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
18. 288889 • 1423-05-22 • Protokollum • GUILLELMUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
19. 288902 • 1420-03-17 • Protokollum • JACOBUS DE CALVIS MAGÁN
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193
20. 288883 • 1420-03-18 • Protokollum • AMBROSIUS KLERIKUS
Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193 Régi jelzet: [...] szekció Vatikán Archivum Secretum Vaticanum Camera Apostolica Servitia minuta U 1193