1. 286061 • 1427-06-02 • Eredeti • MÁRTON 5 PÁPA
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Benediktini Brevnov Listiny U 1072
2. 286062 • 1500-05-21 • Eredeti • ULÁSZLÓ 2 CSEH KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Benediktini Brevnov Listiny U 1072