1. 288341 • 1427-03-12 • Eredeti • BERTALANFI JÁNOS KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
2. 288336 • 1426-11-30 • Átírás 1426 • PERÉNYI TAMÁS KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
3. 288335 • 1426-12-04 • Eredeti • JÁNOS VÁRADI PÜSPÖK
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
4. 288336 • 1426-12-23 • Eredeti • GUIDOFI ANTAL KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
5. 288335 • 1426-11-30 • Eredeti • PERÉNYI TAMÁS KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
6. 288338 • 1426-12-31 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
7. 288339 • 1426-12-31 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
8. 288340 • 1427-02-13 • Eredeti • PAGI JÁNOS KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185
9. 288337 • 1426-12-28 • Eredeti • GUIDOFI ANTAL KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Archivio di Stato di Firenze Archivio diplomatico Prov Badia Fiorentina U 1185