180 találat (0,123 másodperc)

1. 288431 • 1374-04-07 • Átírás 1496 • GORLITZ VÁROS

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

2. 288431 • 1389-04-14 • Átírás 1496 • LUBESCHICZ VÁROS

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

3. 288431 • 1389-06-11 • Átírás 1496 • GORLITZ VÁROS

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

4. 288431 • 1389-06-15 • Átírás 1496 • ZITTAU VÁROS

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

5. 288431 • 1389-06-18 • Átírás 1496 • CAMENZ VÁROS

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

6. 288431 • 1389-06-21 • Átírás 1496 • LUBAN VÁROS

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

7. 288383 • 1412-11-08 • Másolat 1801-1900 • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

8. 288511 • 1420-08-22 • Protokollum • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

9. 288384 • 1426-02-03 • Átírás 1426-1433 • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

10. 288384 • 1426-02-05 • Átírás 1426 • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

11. 288384 • 1426-02-20 • Átírás 1426-1433 • POZSONYI KÁPTALAN

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

12. 288511 • 1431-06-20 • Másolat 1501-1600 • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

13. 288386 • 1437-10-19 • Másolat 1437-1500 • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

14. 288385 • 1437-11-01 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

15. 288511 • 1437-11-11 • Másolat 1501-1600 • ZSIGMOND CSEH KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

16. 288387 • 1439-05-06 • Eredeti • ALBERT KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

17. 288388 • 1440-03-08 • Eredeti • ULÁSZLÓ 3 LENGYEL KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

18. 288567 • 1454-07-03 • Másolat 1501-1600 • LÁSZLÓ 5 CSEH KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

19. 288389 • 1454-10-29 • Eredeti • LÁSZLÓ CSEH KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]

20. 288390 • 1455-08-28 • Eredeti • LÁSZLÓ CSEH KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv ministerstva vnitra Gubernialni listiny U 1190 [...]