1. 287788 • 1497-06-30 • Eredeti • TAMÁS EGRI PÜSPÖK
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské provincie dominikanského radu U 1164
2. 287789 • 1511-07-25 • Eredeti • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské provincie dominikanského radu U 1164