14. oldal, 278 találat
261. 287667 • 1518-11-29 • Átírás 1519 • BÁLINT SATIBORI HERCEG
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
262. 287671 • 1518-11-29 • Átírás 1519 • BÁLINT SATIBORI HERCEG
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
263. 287667 • 1519-01-20 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
264. 287668 • 1519-02-13 • Eredeti • ALBRECHT BÍBOROS
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
265. 287669 • 1519-02-14 • Eredeti • LAJOS CSEH KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
266. 287670 • 1519-02-15 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
267. 287671 • 1519-02-16 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
268. 287672 • 1521-05-29 • Eredeti • LAJOS CSEH KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
269. 287673 • 1521-06-03 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
270. 287674 • 1522-02-02 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
271. 287682 • 1522-10-31 • Másolat 1750 • MÁRIA KIRÁLYNÉ
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
272. 287676 • 1523-03-30 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
273. 287677 • 1523-04-16 • Eredeti • LAJOS CSEH KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
274. 287678 • 1524-05-14 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
275. 287679 • 1524-10-14 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
276. 287680 • 1524-10-17 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
277. 287681 • 1526-03-14 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149
278. 287561 • 1435-05-03 • Eredeti • ROSENBERG WYLEM MAGAN
Régi jelzet: [...] Státni Ustrední Archiv v Praze Archiv Ceské Koruny Listiny a listy U 1149