1. 288964 • 1521-04-10 • Eredeti • BRANDENBURGI GYÖRGY ŐRGRÓF
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
2. 288959 • 1353-05-27 • Átírás 1356 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
3. 288977 • 1355-01-24 • Átírás 1355 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
4. 288977 • 1355-01-25 • Átírás 1355 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
5. 288978 • 1355-04-12 • Átírás 1357 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
6. 288979 • 1355-04-30 • Átírás 1357 • MAGYAR KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
7. 288977 • 1355-09-01E • Eredeti • JANUSSIUS KRAKKÓI DÉKÁN
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
8. 288977 • 1355-09-01K • Eredeti • PACZONOWI JAKAB KRAKKÓI KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
9. 288959 • 1356-05-01 • Eredeti • KÁROLY 4 CSÁSZÁR
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
10. 288978 • 1357-08-28 • Eredeti • JANUSSIUS KRAKKÓI DÉKÁN
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
11. 288978 • 1357-08-28 • Eredeti • PACZONOWI JAKAB KRAKKÓI KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
12. 288979 • 1357-09-27 • Eredeti • JÁNOS KRAKKÓI DÉKÁN
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
13. 288979 • 1357-09-27 • Eredeti • RUSKOWI HENRICUS BOROSZLÓI KÖZJEGYZŐ
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
14. 288980 • 1364-05-08 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
15. 288969 • 1368-00-00 • Eredeti • KÉSMÁRK VÁROS
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
16. 288981 • 1369-02-14 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
17. 288982 • 1386-06-09 • Eredeti • ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
18. 288983 • 1388-08-02 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
19. 288971 • 1395-00-00 • Eredeti • MIRCEA MOLDVAI VAJDA
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196
20. 288984 • 1403-04-04 • Eredeti • ORSZÁGNAGYOK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196