87 találat (0,073 másodperc)

1. 288978 • 1350-04-04 • Átírás 1357 • LAJOS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

2. 288959 • 1353-05-27 • Átírás 1356 • LAJOS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

3. 288977 • 1355-01-24 • Átírás 1355 • LAJOS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

4. 288977 • 1355-01-25 • Átírás 1355 • LAJOS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

5. 288978 • 1355-04-12 • Átírás 1357 • LAJOS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

6. 288979 • 1355-04-30 • Átírás 1357 • MAGYAR KÖVETEK

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

7. 288977 • 1355-09-01E • Eredeti • JANUSSIUS KRAKKÓI DÉKÁN

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

8. 288977 • 1355-09-01K • Eredeti • PACZONOWI JAKAB KRAKKÓI KÖZJEGYZŐ

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

9. 288959 • 1356-05-01 • Eredeti • KÁROLY 4 CSÁSZÁR

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

10. 288978 • 1357-08-28 • Eredeti • JANUSSIUS KRAKKÓI DÉKÁN

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

11. 288978 • 1357-08-28 • Eredeti • PACZONOWI JAKAB KRAKKÓI KÖZJEGYZŐ

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

12. 288979 • 1357-09-27 • Eredeti • JÁNOS KRAKKÓI DÉKÁN

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

13. 288979 • 1357-09-27 • Eredeti • RUSKOWI HENRICUS BOROSZLÓI KÖZJEGYZŐ

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

14. 288980 • 1364-05-08 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

15. 288969 • 1368-00-00 • Eredeti • KÉSMÁRK VÁROS

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

16. 288981 • 1369-02-14 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

17. 288982 • 1386-06-09 • Eredeti • ERZSÉBET KIRÁLYNÉ

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

18. 288983 • 1388-08-02 • Eredeti • ZSIGMOND KIRÁLY

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

19. 288971 • 1395-00-00 • Eredeti • MIRCEA MOLDVAI VAJDA

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]

20. 288984 • 1403-04-04 • Eredeti • ORSZÁGNAGYOK

Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Korone Krakowskie Documenty pergaminowe U 1196 [...]