1. 285700 • 1526-02-26 • Eredeti • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
2. 285681 • 1334-05-05 • Átírás 1334 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
3. 285681 • 1334-06-06 • Átírás 1334 • POZSEGAI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
4. 285681 • 1334-07-20 • Átírás 1337-1338 • KÁROLY 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
5. 285681 • 1338-04-17 • Átírás 1416 • ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
6. 285692 • 1345-06-24 • Tartalmi átírás 1412 • VÁRADI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
7. 285682 • 1357-03-01 • Tartalmi átírás 1365 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
8. 285682 • 1358-10-28 • Tartalmi átírás 1365 • KŐI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
9. 285682 • 1365-02-15 • Tartalmi átírás 1443 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
10. 285687 • 1376-06-12 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
11. 285710 • 1376-06-12 • Eredeti • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
12. 285668 • 1379-06-04U • Eredeti • KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
13. 285692 • 1383-02-15 • Tartalmi átírás 1412 • VÁRADI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
14. 285686 • 1385-10-01 • Eredeti • ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
15. 285679 • 1386-02-16 • Eredeti • MÁRIA KIRÁLYNŐ
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
16. 285709 • 1386-03-11 • Eredeti • MÁRIA KIRÁLYNŐ
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
17. 285692 • 1386-07-31 • Tartalmi átírás 1412 • VÁRADI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
18. 285692 • 1386-10-19 • Tartalmi átírás 1412 • VÁRADI KÁPTALAN
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
19. 285692 • 1388-01-08 • Tartalmi átírás 1412 • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065
20. 285669 • 1390-06-23 • Eredeti • LELESZI KONVENT
Régi jelzet: [...] Archív Spolku Sv Vojtecha Trnava Oklevelek U 1065