1. 290326 • 1505-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
2. 290330 • 1501-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
3. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • ? BÍBOROS
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
4. 290305 • 1502-00-00 • Protokollum • LENGYEL KIRÁLYI KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
5. 290305 • 1502-00-00 • Protokollum • RADEARIUS JÁNOS VELENCEI KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
6. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • SÁNDOR 6 PÁPA
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
7. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
8. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
9. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
10. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
11. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
12. 290304 • 1502-01-16 • Protokollum • MIKSA 1 RÓMAI KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
13. 290304 • 1502-01-16 • Protokollum • MIKSA 1 RÓMAI KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
14. 290310 • 1502-05-30 • Protokollum • HENRIK ANGOL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
15. 290305 • 1502-08-11 • Protokollum • MAGYAR KIRÁLYI KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
16. 290307 • 1502-11-11 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
17. 290307 • 1502-11-11 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
18. 290303 • 1490-1500 • Protokollum • ? MAGYAR KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
19. 290330 • 1500-03-01 • Protokollum • ? TÖRÖK KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
20. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum • LITVÁN KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
21. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
22. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
23. 290309 • 1503-01-31 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
24. 290316 • 1503-03-14U • Protokollum • ? MOSZKVAI HERCEG
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
25. 290316 • 1503-03-14 • Protokollum • ? MOSZKVAI NAGYHERCEG
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
26. 290303 • 1490-1500 • Protokollum • ? LENGYEL KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
27. 290317 • 1503-06-22 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
28. 290317 • 1503-06-22 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
29. 290318 • 1503-09-17 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
30. 290319 • 1503-09-24 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
31. 290323 • 1504-10-18 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
32. 290326 • 1505-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
33. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum • ISTVÁN MOLDVAI VAJDA
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
34. 290316 • 1503-03-16 • Protokollum • SZÁNTAI ZSIGMOND MAGYAR KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
35. 290340 • 1516-1526 • Másolat 1516-1541 • ZSIGMOND LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
36. 290310 • 1502-11-19 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
37. 290312 • 1502-05-20 • Protokollum • HENRIK ANGOL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
38. 290314 • 1502-1503 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
39. 290322 • 1501-00-00 • Protokollum • ZSIGMOND LENGYEL HERCEG
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
40. 290307 • 1502-11-11 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
41. 290327 • 1403-04-04 • Protokollum • MAGYAR ORSZÁGNAGYOK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
42. 290327 • 1412-03-15 • Protokollum • ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
43. 290315 • 1502-00-00 • Protokollum • ERASMUS LENGYEL KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
44. 290330 • 1474-02-21 • Protokollum • MAGYAR KIRÁLYI MEGBÍZOTTAK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
45. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum • LENGYEL KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
46. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum • LENGYEL KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
47. 290305 • 1502-00-00 • Protokollum • LENGYEL KIRÁLYI KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
48. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum • MAGYAR KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
49. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • MAGYAR KIRÁLYI KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
50. 290322 • 1503-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
51. 290322 • 1503-00-00 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
52. 290332 • 1374-09-17 • Másolat 1475-1500 • LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
53. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
54. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • PÁPAI KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
55. 290321 • 1503-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
56. 290322 • 1503-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
57. 290316 • 1503-01-01 • Protokollum • ? OROSZ HERCEG
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
58. 290316 • 1503-01-01 • Protokollum • SZÁNTAI ZSIGMOND MAGYAR KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
59. 290331 • 1491-02-20 • Protokollum • JÁNOS ALBERT MAGYAR KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
60. 290331 • 1491-02-20 • Protokollum • LENGYEL KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
61. 290316 • 1503-03-14U • Protokollum • ? MOSZKVAI HERCEG
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
62. 290316 • 1503-03-14U • Protokollum • SZÁNTAI ZSIGMOND MAGYAR KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
63. 290316 • 1503-03-14U • Protokollum • SZÁNTAI ZSIGMOND MAGYAR KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
64. 290316 • 1503-03-14U • Protokollum • SZÁNTAI ZSIGMOND MAGYAR KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
65. 290331 • 1491-02-20 • Protokollum • ORSZÁGNAGYOK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
66. 290316 • 1503-03-14 • Protokollum • SZÁNTAI ZSIGMOND MAGYAR KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
67. 290316 • 1503-03-16 • Protokollum • MOSZKVAI KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
68. 290306 • 1502-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
69. 290305 • 1502-00-00 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
70. 290305 • 1502-00-00 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
71. 290317 • 1503-07-10 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
72. 290318 • 1503-09-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
73. 290318 • 1503-09-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
74. 290319 • 1503-09-07 • Protokollum • KARWATH MÁRK MAGYAR KÖVET
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
75. 290331 • 1491-02-20 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
76. 290333 • 1491-11-07 • Protokollum • MAGYAR ORSZÁGNAGYOK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
77. 290320 • 1503-11-22 • Protokollum • OLÁH LUKÁCS MOLDÁVIAI PALATINUS
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
78. 290320 • 1503-11-22 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
79. 290328 • 1494-00-00 • Protokollum • JÁNOS ALBERT LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
80. 290326 • 1505-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
81. 290334 • 1499-04-15 • Protokollum • JÁNOS ALBERT LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
82. 290313 • 1502-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
83. 290326 • 1505-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
84. 290326 • 1505-00-00 • Protokollum • SÁNDOR LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
85. 290338 • 1512-03-20 • Protokollum • ZSIGMOND 1 LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
86. 290339 • 1513-00-00 • Protokollum • ZSIGMOND 1 LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
87. 290342 • 1525-00-00 • Másolat 1525-1550 • ZSIGMOND 1 LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
88. 290343 • 1525-06-16 • Protokollum • LAJOS 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
89. 290303 • 1490-1500 • Protokollum • ? LENGYEL KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
90. 290334 • 1499-04-15 • Protokollum • LENGYEL ORSZÁGNAGYOK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
91. 290335 • 1499-04-16 • Protokollum • MAGYAR KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
92. 290303 • 1490-1500 • Protokollum • ? MAGYAR KÖVETEK
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
93. 290336 • 1492-1500 • Protokollum • ? RÓMAI KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
94. 290336 • 1492-1500 • Protokollum • MIKSA 1 NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁR
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
95. 290325 • 1504-1505 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
96. 290329 • 1493-1498 • Protokollum • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
97. 290311 • 1502-05-20 • Protokollum • HENRIK ANGOL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
98. 290341 • 1516-1526 • Másolat 1516-1541 • ZSIGMOND LENGYEL KIRÁLY
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
99. 290308 • 1501-1506 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
100. 290308 • 1501-1506 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220

 

  • 1
  • 2