6. oldal, 102 találat
101. 290309 • 1502-1503 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220
102. 290319 • 1503-00-00 • Protokollum
Régi jelzet: [...] Główne Akt Dawnych w Warszawie Metrika koronna Libri legationum U 1220