DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247) • 49223

DL-DF 49223
Keltezés 1276-00-00
Kiadó SOMOGYI KONVENT
Régi jelzet Q 247 / 4
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Mérey család (Q 247)
Fennmaradási forma Átírás 1276
Regeszta A somogyi Szent Egyed-monostor konventje László királyhoz. Parancsára, hogy küldjenek ki maguk közül egy tanúbizonyságra megfelelő valakit, akiinek jelenlétében Vztupan-i Dénes királyi ember a szomszédok és a határosok jelenlétében a somogyi vár Kara villa-ban levő lakatlan (vacuam) földjét - amely közvetlenül Iharus fia: Gergely comes öröklött földje mellett fekszik, s amelyet a comes adományba kért - járja körül, és ha nincs ellentmondás, iktassa be a comest, az ellentmondókat pedig idézzék jelenléte elé, kiküldték az egyik frater-t. Ők visszatérve jelentették, hogy a föld, valamint haszonvételei és tartozékai iktatását ellentmondás nélkül elvégezték a szomszédok útmutatása szerint. A földön telekhelyek két helyen vannak elegendő erdővel és szénafűvel (fenetum), művelhető földje egy ekényi; a föld hat helyen fekszik, s van rajta egy részecske (particula) szőlő is. A határokról nem tudnak jelentést tenni (certificari), mert a földet somogyi szokás szerint vegyesen birtokolják (quia myxtim iacet more terre Symigiensis/Simigiensis). - Átírta IV. László király 1276. március 22-én kelt pátens oklevélben. - Keletezés Borsa SMM 23. [1992]: 1276. március 22. elôtt. - Átírta IV. László király 1279-i privilégiumában. DL 49225 - Reg. Arp. 2698. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 23 (1992) 7/8.
1276-03-22. előtt. A somogyi konvent László királyhoz Kara villa-beli földnek Iharul fia: Gergely comes részére történt iktatásról. - Részletes kivonata: Somogy megye múltjából (évkönyv) 23 (1992) 7/8. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 26 (1995) 16. sz.

Tartalomgazda