DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292812

DL-DF 292812
Keltezés 1394-08-27
Kiadó BEBEK DETRE NÁDOR
Régi jelzet U 468 / XV 1 137
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Másolat 1500-1800
Regeszta Edelény. Bubek Detre nádor bizonyságlevele, amely szerint az előtte személyesen megjelent Jenke-i Pe(…), (…) Márton, Péter fia Pál, (…) János, Szirma-i Simon fia János, Lukács fia László és Lad-i Péter fia Jakab a saját nevükben, valamint Domonkos fiai: Antal és Jakab, továbbá Szirma-i János fiai: János és Domonkos nevében is azt a kérést terjesztették elé, hogy egy bizonyos egyezség megkötése érdekében küldje ki emberét a Jenke és Szirma közötti határ megállapítására. Ő ki is küldte jegyzőjét, Sebestyén mestert, aki hozzá visszatérvén, jelentette, hogy a rábízott határjárást elvégezte a nevezettek jelenlétében. A Jenke és Szirma birtokok közötti határ nyugat felől kezdődik és az első határjel a Szinva folyónál van. Innét több régi, földből felhányt határjelet érintve egyenesen a keleti irányba tart, amíg megérkezik egy füves úthoz, amely Szirma faluból Ó-Zsolca faluba vezet. Ezen út mentén elmegy egészen a Zuccszeg nevű földig, ahol jobb felé tér ki az útból és elmegy a Pobragy nevű tóig. Azon a tavon átkelve a Teketeleke-hez érkezik, majd egyenesen kelet felé haladva eléri a Sajó folyó: és ott befejeződik. Újkori egyszerű másolatban, amely rongált és hiányos, s valószínűleg sok benne a hibásan átmásolt név. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 137. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. VI. fasc. 1. nr. 6. Közli: Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 69–70. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 46/54.

Tartalomgazda