DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65820

DL-DF 65820
Keltezés 1393-06-27
Kiadó ZSIGMOND KIRÁLY
Régi jelzet Q 22 / 121 E
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 122 C
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (27. die termini ti. oct. penth.) Vissegrad. Zsigmond király parancsa a sági konventhez. Kezew-i Dachow fia: Miklós és fia: László pert indítottak amiatt, hogy Pribel-i Kanthow, ennek fiaI. László, János és Márk, valamint Hench (dictus) Miklós, István és Péter nevű szolgáik, Nyenye-i Luca fia Miklós fia: János, valamint szolgáI. Symontelky-i Balázs, Bálint és Mihály, Vaz (dictus) Miklós, valamint Nyenye-i jobbágyaI. Bálint fia: Lesták, Tyuadar (dictus) András, Chybak (dictus) András, Fekethew (dictus) Márton, Nagy (magnus) János, és Wak (dictus) András, továbbá Gyarmath-i Miklós fia: Balázs özvegyének familiárisaI. Zelen-i Dénes fiaI. Pál, László és Imre, Chehy-i István, Misser (dictus) Miklós, Pomathy-i Mihály fia: Pál, Kalanda-i Chupur (dictus) Miklós,Kapitan-i és Pankota-i Nemeth (dictus) Mihály – Balázs özvegyének parancsára, Nyenye-i Luca fia: Miklós özvegye hozzájárulásával – Fülöp és Jakab napja előtti kedden (ápr. 29.) az éjszaka csendjében Kezew-i házuk pincéinek ajtóit betörték, onnan élelmet, sört (cerevisiam) és egyebet elvittek, amit elvinni nem tudtak, a földre öntötték; majd az említett ünnepen (máj. 1.) az említett ház ajtóit feltörve mindent elvittek, és ha Miklóst ott találták volna, megölték volna; azonkívül a Gyarmath-i vásárra menő jobbágyaikat szidalmazták és megverték, György napja (ápr. 24.) táján pedig egy Palahtha-i jobbágyukat Zklabonya faluban mindenéből (crumena, cingulo, cultello, pecunia ac vestimentis, necnon aliis bonis tunc erga ipsum habitis) kifosztották. Ezt a sági konventnek, a váci káptalannak és Hont megyének királyi parancsra és Kapla-i János országbírónak parancsára tett jelentésével igazolták. Minthogy Kanthow a királyi különös jelenlét bírósága előtt tagadta, hogy az özvegyeknek részük lenne a hatalmaskodásban, meghagyja a konventnek, hogy a felperes részéről Chalamya-i Pál és György, Felseuchehy-i István, az alperesek részéről pedig Chelen-i Pál, Pribel-i Miklós fia: János Chehy-i István, Vnatyini-i Mihály fia: György és ennek fia: János, Syrak-i János, Palahtha-i Jakab fia: Miklós királyi emberek valamelyike Mária születése napjának nyolcadán (szept. 15.) Hyduegh birtokon Kezew birtok szomszédai, majd a megye bármilyen rendű lakosai (cuiusvis status et conditionis hominibus) között eskü alatt tartson közös tanúvallatást az asszonyok részessége ügyében, majd erről a tanúk nevével a vizsgálat nyolcadára (szept. 22.) a különös királyi jelenlétnek tegyenek jelentést. János esztergomi érsek és királyi kancellár távollétében az oklevelet az érsek pecsétjével látta el. Papíron, hátlapján zárópecsét nyoma. DL 65820. (Fasc. II. n. 36., ad Arch. Kékkő n. 13.) Kivonat: ZsO I. 2989. – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 210.

Tartalomgazda