DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65811

DL-DF 65811
Keltezés 1389-10-17
Kiadó SÁGI KONVENT
Régi jelzet Q 22 / 116 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 117 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 117 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta (dom. a. XI. mil. virg.). János sági prépost és a konvent bizonyítják, hogy Lezenye-i Chako fia: Péter, valamint Pribel-i Kanchew, aki Gyarmath-i Miklós fiának: Balázsnak kiskorú gyermekét: Miklóst képviselte ügyvédvalló levél nélkül, azt a Bubek Imre országbíró által elrendelt oklevél-bemutatást, amelyet Miklósnak Péter ellenében az országbírónak és Péternek történő 3-3 márka bírság fizetése mellett Mihály napjának nyolcadán (okt. 6.) tartozott volna teljesíteni, a felek akaratából ugyanabban az állapotban (statu sub priori) György napjának nyolcadára (máj. 1.) halasztották. Papíron, hátlapján zárópecsét darabkái. DL 65811. (Fasc. II. n. 34.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 186.

Tartalomgazda