DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mattyasovszky család (Q 129) • 39977

DL-DF 39977
Keltezés 1386-08-17
Kiadó TURÓCI KONVENT
Régi jelzet Q 129
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Mattyasovszky család (Q 129)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta in octavis festi s. Laurentii martyris. A túróci konvent (László prépost és a k.) jelenti Mária királynénak, hogy megkapta 1386. július 27-én kelt, teljes egészében közölt oklevelét, melynek értelmében Vaghmeleky Mihály literatus királyi emberrel kiküldte Péter rendtagot, akinek a jelenlétében a királyi ember aug. 11-én a szomszédok meghívása mellett beiktatta Zelnichefew-i Tamás fiát: Pétert és ennek testvéreit a Hauasaly nevű rétbe minden ellenmondás nélkül, de Egyed fia: János, Liptómegye alispánja hivatalból mondott ellen. Eredeti, hártya, hátára nyomott pecsét nyomaival. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda