DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22) • 65803

DL-DF 65803
Keltezés 1385-07-07
Kiadó GARAI MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 22 / 112 B
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Q 22 / 113
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Balassa család (Q 22)
Fennmaradási forma Átírás 1385
Regeszta (VI. a. Margarete) Visegrad. Gara-i Miklós nádor felkéri a váci káptalant, hogy Gyarmath-i Byther fiának: Miklósnak fia: Erethlen (dictus) János Péter és Pál napját [.......] vasárnapon (jún. 25. vagy júl. 2.) az ő Holych (dictus) János nevű gyarmati jobbágyát elfogta, és ez ideig fogva tartja, a jobbágy egy ökrét és egy tehenét elvitte, Thaab-i Tamás, Berky-i [Chet]eu fia: Pál, Zeleu-i Pál és László, Cheh-i Pál, Berky-i Beke fia: Miklós, Zechyn-i Pál fia: Jakab vagy Deseu fia: Miklós nádori emberek valamelyike tartson vizsgálatot. – Az oklevelet, minthogy pecsétje a távollevő Bako mester protonotáriusnál van, Bako pecsétjével látta el. Átírta a váci káptalan 1385. augusztus 5-én kelt jelentésében. DL 65803. (Fasc. II. n. 31.) – Regeszta forrása: Publikált regeszta (Fekete Nagy-Borsa): Balassa 171.

Tartalomgazda