DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Tajnay család (Q 270) • 90662

DL-DF 90662
Keltezés 1384-09-17
Kiadó NYITRAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 270 / 1 26
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Tajnay család (Q 270)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Hátlapon
Regeszta Lamperti mart. A nyitrai káptalan előtt Warad-i Péter fia László a maga és fivére Benedek, valamint Warad-i Tamás fia László és fiai nevében és Chalad-i János fia Miklós a maga és felesége Dorottya, valamint lányai nevében tanúsítják, hogy a Jakch mester fia András mestertől Szécsi Miklós országbíró előtt visszaperelt Nyitra megyei Pa..., Thwre és Dewchen birtokok miatt folyó perükben választott bírák közbenjárásával olyan egyezségre léptek, hogy Szent Mihály nyolcadán az országbíró előtt előadják kerestüket illetve követelésüket és bemutatják a 3 birtokra vonatkozó okleveleiket és amit az országbíró a törvényszékében ülő nemesekkel együtt határoz, azt elfogadják. Eredeti, papír, foltos, kettészakadt, kisebb hiánnyal, a hátoldalon rányomott pecsét maradványa. - Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda