DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65391

DL-DF 65391
Keltezés 1384-07-05
Kiadó KOLOZSMONOSTORI KONVENT
Régi jelzet Q 169 / 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Fennmaradási forma Átírás 1394
Regeszta feria tertia prox. p. f. bb. Petri et Pauli app. A kolosmonostori konvent jelenti János erdélyi alvajdának, hogy megkapta oklevelét, melynek értelmében Geztragh-i János vajdai emberrel Antal rendi testvért küldte ki testimoniumként, akik in predicto festo B. Johannis Baptiste (jún. 24.) kiszálltak a vitás földhöz, ahol László fia Jakab a szomszédok jelenlétében letette a szokásnak megfelelő módon a vitás föld felett az esküt arra nézve, hogy az e föld régtől fogva, mindig az övé volt és most is az övé, még pedig öröklött jogon, azért az eskü letétele után a vajdai ember azt a Zomordoktelke nevű földet annak minden tartozékával együtt a nevezett László fia Jakabnak statuálta, ami ellen senki sem tiltakozott. Új határjeleket is tűztek ki, amelyek ily módon következnek: Prima meta incipit a parte septemtrionali super quendam montem, ubi unam metam terream erexissent, que distingit mete et terre magistri Michaelis de Sombor, que Madarasayfey vocatur, et terre filiorum Gyereu Kyntelke vocate; abhinc versus meridionalem descenderet ad Haryssasaypataka, a parte meridionali unam metam terream cursualem erexissent. Deinde directe infra procedendo apud eandem Haryssasaypataka similiter unam metam terream erexissent cursualom. Deinde vero parvum procedendo, ubi via Pyspwkutha rivulum Zenthkyralpataka transiret, similiter unam metam terream cursualem erexissent. Abinde vero versus meridionalem ad montem asscendendo, ubi inter arbores similiter unam metam terream erexissent. Deinde versus meridionalem supra eandem directe asscendendo inter virgultas similiter unam metam terream erexissent. Deinde ad eandem partem meridionalem parvum asscendendo super unum monticulum inter arbores et virgultas similiter unam metam terream erexissent. Deinde ulterius super unam Beerch asscendendo inter Kyntelke et Zomordok super collum eiusdem Berch similiter unam metam terream erexissent. Deinde supra eundem montem asscendendo in cacumine ipsius montis supra Bazaknukpataka existentis similiter unam metam terream erexissent, que distingit terre magistri Georgii Bebek Lebzopataka vocate, ubi terminantur mete et abhinc vadit ad primam metam. - Mivel azonban a nevezett Gyereu Jakabbal szemben avval az ellentmondással élt, hogy az nem tette le az esküt ”cum propinquioribus commetancis ipsius terre litigiose”, ami miatt a felek az ügy eldöntését rájuk bízták ”regni consuetudine”, azért ennek ellenőrzésére közlik a határbirtokosok neveit: Gregorius filius Jacobi de Horuathy, Ladislaus ”dictus” Zabo de Zuthor, Ladislaus filius Pauli de Tamasfalua et alter Ladislaus filius Nicolai de eadem et Ladislaus filius Ikren de Reche. Átírva: 1394. dec. 30. Frank erdélyi vajda. - Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda